Absolute Mobile

Välkommen


Så ordnar du bättre mobiltäckning.

- Allt du vill är att ha bra mobiltäckning inomhus till en rimlig kostnad. Det är väl inte för mycket begärt? Nej, absolut inte.I och med en ny lag från PTS år 2009 kan vem som helst installera en slavsändare och förbättra sin inomhustäckning. Vi ska visa hur.

Läs hela artikeln (pdf)

Scania blir mobilt med Nortels mex.

- Äntligen, utbrister Leif Riiser, telefoniansvarig på Scania.
Entusiasmen handlar om att Nortels stora växlar nu kan hantera mobila anknytningar på Ericsson-manér. Scania styr bort från fokus ip-telefoni mot mobiltelefoni och fasar ut dect på vägen.

Läs hela artikeln (pdf)

OMX skaffade eget mobilnät för GSM, 3G och 4G

Telekom Idag skriver i sitt decembernummer om OMX, som har valt att skaffa ett eget mobilnät med hjälp av Absolute Mobile.

Artikeln tar upp ett antal intressanta frågor som lätt förbises vid en övergång till mobila lösningar.

En av de största fördelarna med ett eget inomhusnät är att man säkerställer täckning och egen kapacitet för användarna.

Möjligheten att koppla in flera operatörer i ett OAS, multioperatörsnät, sätter samtidigt en hälsosam prispress på telekomleverantörerna. Radiodesignen ger mobiltelefonerna möjlighet att sända på absolut lägsta effekt och där uteffekten sänks med upp till 95%, samtidigt som man förlänger batteritiden avsevärt.

Läs hela artikeln(pdf)


Utmärkta Arbetsplatser – En tidning från TCO Development Alltid nåbar –frihet eller förbannelse?

När OMX, Stockholmsbörsens ägare, flyttade till nya stora lokaler i Frihamnen bestämde de sig för att satsa fullt ut på en ny mobiltelelösning.

Artikeln hittar du på sid. 8 i pdf-dokumentet.

Läs hela artikeln(pdf)

Läs mer om TCO-märkningen, på bland annat tv-skärmar, laptops, mobiltelefoner och headset på TCO Developments hemsida: www.tcodevelopment.se


Absolute Mobile Sweden AB | Box 2040 | 194 02 Upplands Väsby | Sverige | Tel: 08-22 23 20