Absolute Mobile

Arbetsmiljö


Med Multioperatörsnätet, Open Antenna System, kan Absolute Mobile erbjuda en sänkning av uteffekten från mobiltelefoner med upp till 95%. Principen är att mobiltelefonerna och de bärbara datorerna alltid har ett kort avstånd till närmaste antenn i lokalerna varvid uteffekten dämpas avsevärt. Huruvida uteffekten är farligt eller ej, har vi ej fakta kring.

Men med tanke på den generella oro som förekommer i samhället så tillämpar vi försiktighetsprincipen och kan åtminstone hjälpa till genom att erbjuda våra effektiva lösningar för företag som vill erbjuda sina medarbetare och användare en säkrare tillvaro.
Möjligheter med Open Antenna System för en säker miljö:

* Hälsofaktorer:
- Trygg arbetsplats
- Mindre oro för uteffekten
- Arbetsmiljösäker tillvaro

* Fakta:
- Sänkning av SAR-värden med upp till 95%!
- Sänkning av uteffekter från mobiltelefoner från 2000 mW ner till 1 mW
- Stor sänkning av batteri och effektförbrukning
- Större antal modeller av telefoner kan användas

Med vetskapen om att mobiltelefonen bör ha en så kort sträcka till sin närmaste antenn som möjligt, så bygger Absolute Mobile inomhusnäten för GSM, 3G och 4G med ett stort antal antenner i fastigheten vilka var och en arbetar med samma och en mycket låg uteffekt.

För en trygg arbetsmiljö – välj Open Antenna System från Absolute Mobile


Absolute Mobile Sweden AB | Box 2040 | 194 02 Upplands Väsby | Sverige | Tel: 08-22 23 20