Absolute Mobile

Välkommen


OAS - Open Antenna System

Open Antenna System är ett öppet s.k. multioperatörsnät för GSM, 3G och 4G i fastigheter. En och samma infrastruktur har möjlighet att hantera alla tre teknologier samtidigt. Genom nätet skapas en eller flera dominerande celler som säkerställer att mobiltelefonen eller den bärbara datorn alltid kommunicerar med inomhusnätet och inte med operatörens mobilnät utomhus (macronätet). På så vis skapas en optimal täckning och kapacitet som förser företaget eller fastigheten med egna dedicerade talkanaler och en egen unik täckning som sänker uteffekten och SAR-värdet med upp till 95%.

I och med det breda frekvensområdet från 900 MHz till 2,4 GHz erbjuder vi en infrastruktur som hanterar allt ifrån GSM 900 till UMTS (3G) och 4G vilket borgar för såväl bakåtkompatibilitet som en framtidssäkerhet.

Vi bygger näten med passiv teknik genom koaxialkabel eller med aktiv teknik för att passa alla typer av fastigheter och lokaler – allt ifrån det lilla företagets lokaler upp till fastigheter med hundratusentals kvadratmeter.


Absolute Mobile Sweden AB | Box 2040 | 194 02 Upplands Väsby | Sverige | Tel: 08-22 23 20