Absolute Mobile

Välkommen


Forum och kunskapsbank

Absolute Mobile är ytterst aktiva i strålningsdebatten som pågår och vi håller oss ständigt ajour för att ha kunskap och information om forskning och resultat. Som vi nämnt arbetar Absolute Mobile för att sänka strålningen för företag och fastigheter i allmänhet. I syfte att öka kunskapen och medvetenheten kring dessa frågor har vi här samlat ett antal institut och medier i ämnet.

www.tcodevelopment.com

www.ssi.se

www.arbetslivsinstitutet.se


Absolute Mobile Sweden AB | Box 2040 | 194 02 Upplands Väsby | Sverige | Tel: 08-22 23 20